Opis

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków. Pracownik ma prawo nie tylko pracować w warunkach godnych, ale również takich, które zapewnią mu odpowiedni poziom bezpieczeństwa. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w prowadzonych przez siebie przedsiębiorstwie. Pracodawca ma obowiązek nie tylko stosować się do zaleceń wydanych przez lekarza, ale również określić, jakie jest ryzyko zawodowe.

Każda praca, która jest wykonywana przez dłuższy okres czasu, niesie ze sobą możliwość wystąpienia problemów zdrowotnych. Praca pozornie lekka jak np. księgowy może skutkować np. wystąpieniem wad postawy spowodowanych wieloletnim nieprawidłowym sposobem siedzenia.

W każdym zakładzie pracy, nawet tym najbardziej nowoczesnym występują zagrożenia dla zdrowia i życia. Pracownicy nie tylko powinni być przeszkoleni w zakresie zasad BHP, ale również powinni znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Pracownik powinien mieć też świadomość wystąpienia chorób zawodowych. Ci, którzy na co dzień mają kontakt z substancjami niebezpiecznymi, mogą mieć np. alergię, choroby układu oddechowego, problemy z płodnością. Każda wykonywana jest jednak inna, dlatego też ryzyko zawodowe jest inne.

Pracodawca, chcąc rzeczowo poinformować pracownika o tym, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z danym stanowiskiem pracy, powinien przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego. Ocena ryzyka zawodowego to nic innego jak dokładne sprawdzenie i ocena zagrożenia w miejscu pracy. W Polsce normą tutaj stosowaną jest najczęściej norma PN-N- 18002.

Do oceny ryzyka zawodowego wykorzystuje się dwa parametry, a mianowicie ryzyko ciężkości następstw zagrożeń wiążących się z danym stanowiskiem pracy i prawdopodobieństwo wystąpienia takich zagrożeń. Chcąc dokonać oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy, należy zebrać informacje na temat np. wykorzystywanego sprzętu, stosowanych metod pracy, pracowników.

Na bhpex.pl można znaleźć firmę, która oferuje gotową dokumentację oceny ryzyka zawodowego.

Dodaj komentarz

Brak komentarzy! Bądź pierwszy!


Również W Pobliżu: